Агресія російської федерації змусила редакцію припинити випуск друкованого журналу AW-Therm – єдиного в Україні видання у галузі HVAC.

Медіаресурс продовжив роботу в електронному форматі – на сайті та у соціальних мережах: Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok.

Якщо Ви вважаєте нашу роботу корисною, бажаєте надалі читати найактуальнішу інформацію зі світового та українського інженерного ринку, просимо підтримати спеціалізоване українське видання донатом.


Я БАЖАЮ ПІДТРИМАТИ

Мерч AW-Therm інтернет магазин

Системний енергоменеджмент для опалення

С. Міхненко

Згідно з новим звітом дослідників, нові методи керування енергоспоживанням на промислових та комерційних об'єктах за допомогою стратегічного керування енергією (SEM) є вигідними завдяки зменшенню супутніх енергетичних витрат та забезпечують новий рівень енергетичної ефективності в галузі опалення

Результати дослідження у звіті «SEM Program Persistence and Cost Effectiveness», опублікованому в травні 2021 р., були підготовлені для «Північноамериканського співробітництва в рамках SEM» (NASEMC) разом з дослідниками з Національної лабораторії Лоуренса Берклі (Berkeley Lab) та Американської ради з енергоефективної економіки (ACEEE).

У звіті представлений огляд відгуків про наявні сьогодні методи стратегічного керування енергією (Strategic energy management, SEM) – систематизованого процесу цілісного керування споживанням енергії для підвищення ефективності. Зараз ці методи керування перебувають на ранній стадії впровадження, але все частіше використовуються й підтримуються електричними та газовими компаніями США в галузі опалення, які забезпечують технічну допомогу та стимули для мотивації постійних змін у системі експлуатації, технічного обслуговування та енергоменеджменті для зменшення використання енергії на внутрішні потреби та на супутні втрати. Звіт містить аналіз даних про економію від застосування SEM, наданих 24 компаніями, що погодилися взяти участь у даному дослідженні.

Програми SEM виявилися доволі ефективними, але очікування компаній-учасників також були доволі амбітними (див. рис 1), хоча деякі учасники орієнтувалися виключно на внутрішні нормативи економії, визначенні внутрішніми документами компаній.

Ед Райтор, співавтор доповіді та директор галузевої програми ACEEE, впевнений у своїй точці зору: «SEM – це швидкий спосіб для промислових та комунальних компаній, які діють в галузі опалення, почати зменшувати свої енергетичні витрати та викиди парникових газів з малими або відсутніми додатковими капіталовкладеннями. Ми бачимо широкий спектр успішних методів застосованих зусиль та як ніколи впевнені, що ці практики та програми SEM мають бути розширені».

Поки що не існує єдиної методології для визначення економічної ефективності, а комунальні підприємства обчислюють річну економію енергії всі по-різному. Наприклад, п’ять програм передбачали щорічну економію в межах від 2% до 5% (як частину їх базового споживання енергії), тоді як 11 інших давали значно ширший діапазон (див. рис. 1). Програми SEM зазвичай не окреслюють діапазон економії енергії, оскільки обставини функціонування учасників значно відрізняються.

Зображення річна економія енегргії Рис. 1. Типовий діапазон очікуваної річної економії енергії як частка базового споживання енергії учасниками програми SEM

Підхід до впровадження програм SEM сильно відрізняється залежно від кожної з компаній, а базова концепція постійного вдосконалення як частини SEM кидає виклик традиційним показникам економічної ефективності. 75% учасників, які використовують програми SEM, самостійно ідентифікують себе як такі, що використовують певну форму системи SEM, наприклад мінімальні елементи оцінювання за критеріями «Вартість / Ефективність», елементів готовності до впровадження стандарту ISO 50001 («Energy management systems – Requirements with guidance for use» – «Системи енергетичного менеджменту») або ISO 50001 в цілому, як частину своєї програми. Міжнародний стандарт ISO 50001 визначає вимоги для впровадження, супроводу та поліпшення системи керування енергосистемами будь-якої організації, незалежно від її розміру, територіального або географічного розташування, щоб забезпечити їх повноцінною системною стратегією дій в управлінській практиці та в технічних питаннях з метою підвищення ефективності енергосистеми організації. Використання SEM також надає учасникам задокументовану структуру, на базі якої розробляють ділові практики керування енергоресурсами. Концепція SEM охоплює організацію, яка розробляє для всього об'єкта довгостроковий процес, що постійно вдосконалюється, який призводить до постійних капіталовкладень, а також вдосконалення операцій з експлуатації, технічного обслуговування та регламентних робіт, що покращують енергетичні показники та забезпечують економію енергії.

Менше ніж 63% користувачів програм SEM враховують можливість замовників самостійно керувати своїми практиками SEM й після закінчення програми. Однак лише 17% опитаних компаній продовжують оцінювати діяльність з енергоменеджменту споживачів після завершення програми SEM, та лише 1 з 21 компаній оцінює діяльність споживачів з енергоменеджменту поза межами їх участі в програмі SEM. Всупереч цьому, понад 50% опитаних компаній визнали існування щонайменше однієї або декількох зацікавлених сторін, таких як регулятори або компанії з надання комунальних послуг, як зацікавлені в тому, щоб й надалі знати, чи продовжується діяльність з керування енергією у замовника поза програмою SEM.

Деякі комунальні підприємства та їх регулятори розробили власні показники, придатні для програм, спрямованих на спонукання до додаткових позасистемних дій учасників щодо підвищення енергоефективності. Проте подекуди звітність за цими програмами зазвичай не припускає та не вимагає, щоб учасники програми постійно вдосконалювали свої енергетичні показники.

«Дані показують, що повна цінність ділової практики SEM поки що не врахована в багатьох дослідженнях економічної ефективності», – підкреслив Пітер Теркельсен, співавтор доповіді та науковий співробітник лабораторії м. Берклі.

Переважна більшість учасників програм заявили, що SEM забезпечує їм більшу економію енергії, ніж програми, що не стосуються SEM, оскільки це цілісний підхід, який залучає в тому числі споживачів комунальних послуг, допомагає глибше зрозуміти ними самими їхні потреби споживання енергії та постійно шукати шляхи вдосконалення енергоефективності. Більшість (88%) вважають, що досягнутий рівень економії енергії зберігатиметься й після припинення участі у програмі SEM.

Учасники комунальних програм SEM мають такі основні особливості:

  • 75% обслуговують промисловий сектор, а 46% – комерційний (деякі компанії обслуговують обидва сектори).
  • В середньому всі мають 6,8 років досвіду роботи з програмами SEM.
  • Як правило, компанії обслуговують середніх та великих клієнтів, лише 17% підтримують клієнтів будь-якого розміру.
  • 79% пропонують певні форми фінансових стимулів для клієнтів за участь у програмі SEM.
  • Ефективний термін корисного використання (EUL), що впливає на розрахунки економії від впровадження SEM дуже відрізнявся.

Показник EUL є критично важливим фактором для статистичних розрахунків економічної ефективності з дуже значним впливом на економічні показники, але наразі важко точно визначити, як довго заходи з енергозбереження матимуть стійкий довготривалий вплив (див. рис. 2).

Зображення Значення EUL для досліджених програм SEM Рис. 2. Значення EUL для досліджених програм SEM включно із тими, чи були включені капітальні проєкти для визначення EUL

Медіанний термін EUL (5 років) має вплив на те, чи буде сталою досягнута енергоефективність. Учасники програми оцінюють або припускають, що тенденція до економії енергії збережеться й після закінчення участі у SEM, та майже всі застосовують значення типу EUL до зазначеної економії енергії (рис. 3). Лише один учасник програми вважає, що економія енергії не збережеться після відмови від SEM, має EUL=1, тобто всього річний термін застосування SEM.

Зображення збереження економії від енергоменеджменту Рис. 3. Чи збережеться економія від SEM в залежності від EUL

Висновки наразі є такими. Будь-які програми, що можуть характеризуватися як SEM, є прогресивними, дієвими та зменшують грошові витрати компаній (див. рис. 4). Але допоки немає єдиної методики та стандартизованого переліку засобів SEM, то потрібні майбутні дослідження для повного та коректного порівняння економічної ефективності від різних заходів, політики та практики SEM для опалювання.

Зображення Значення досягнутої економічної ефективності (%) від застосування енергоменеджменту Рис. 4. Значення досягнутої економічної ефективності (%) від застосування SEM та від інших програм підвищення ефективності у портфелі компаній, включно із SEM

Практика застосування SEM не може бути короткочасною, вигода від неї має накопичувальний (кумулятивний) ефект, тому вона має стати складовою стратегії компаній. Чим довший EUL застосування SEM, тим економія є більш помітною та стабільною.


Джерело: North American
Strategic Energy Management
Collaborative Research Report

Більше важливих статей і новин в Telegram-каналі та корисні відео на Youtube-каналі та у TikTok.  Долучайтесь!

Переглянуто: 2 857


Залишити коментар

Telegram