Агресія російської федерації змусила редакцію припинити випуск друкованого журналу AW-Therm – єдиного в Україні видання у галузі HVAC.

Медіаресурс продовжив роботу в електронному форматі – на сайті та у соціальних мережах: Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok.

Якщо Ви вважаєте нашу роботу корисною, бажаєте надалі читати найактуальнішу інформацію зі світового та українського інженерного ринку, просимо підтримати спеціалізоване українське видання донатом.


Я БАЖАЮ ПІДТРИМАТИ

Мерч AW-Therm інтернет магазин

Особливості вогнезахисту проходок пластикових труб

Д. Сергієнко

Неналежний вогнезахист отворів для прокладки пластикових трубопроводів є одним із найкритичніших аспектів забезпечення протипожежного секціонування будівлі. Дані елементи мають бути виготовлені виключно з дотриманням відповідних норм та стандартів

Незахищені проходки пластикових труб через протипожежні стіни та плити перекриття є однією з найбільших небезпек для забезпечення належного протипожежного секціонування будівлі. Високі ризики неконтрольованого поширення пожежі саме через місця проходок пластикових труб пов’язані з декількома чинниками:

  • Швидка втрата цілісності та теплоізоляційної здатності неналежно захищених проходок пластикових труб внаслідок плавлення пластику, адже найчастіше вживані для виробництва труб пластики – поліпропілен та поліетилен – плавляться вже при температурах 160°С та 110°С, що сприяє швидкому поширенню пожежі між протипожежними відсіками на поверхах.
  • Значну частину пластикових труб у будівлі розташовано вертикально, у стояках. Це підвищує швидкість поширення пожежі внаслідок ефекту димаря.
  • Після вигорання пластикових труб залишаються отвори з великим перерізом, адже типовий діаметр, наприклад пластикової каналізаційної труби – 110 мм.

Нормативна документація З метою оцінки можливостей протипожежних перешкод (стін, перегородок та перекриттів) по обмеженню розповсюдження пожежі в будинках, ДСТУ Б В.1.1-4-98 вводить поняття межі вогнестійкості, яка визначається як час (у хвилинах) від початку вогневого впливу за стандартним температурним режимом до настання одного з нормативних граничних станів, наприклад втрати цілісності (ознака Е), втрати теплоізолючої здатності (ознака I), чи втрати несучої здатності протипожежної перешкоди (ознака R). Остання ознака притаманна лише несучим конструкціям.

Іншим нормативним документом щодо пожежної безпеки об’єктів будівництва в Україні є ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги». Відповідно до пункту 6.20 цього документа при перетині пластиковими трубами будь-яких стін чи плит перекриття з нормованою межею вогнестійкості необхідно забезпечити вогнестійкість такої проходки, не меншу, ніж вогнестійкість протипожежної перешкоди:

«6.20. Клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій будинку (електричних, кабельних та шинопровiдних проходок, водопровідних, каналізаційних труб тощо) через огороджувальнi конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через протипожежнi перешкоди має бути не меншим, ніж нормований клас вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознакою EI, крім випадків, обумовлених у НД».

Логіка появи такої норми очевидна: наявність інженерних мереж у будівлі не має призводити до порушення принципів протипожежного секціонування, яке полягає у розділенні будинку на окремі зони з метою обмеження поширення пожежі.

Особливості реалізації цієї вимоги наведені в ДСТУ EN 13501-2 («Пожежна класифікація будівельних виробів та будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробування на вогнестійкість, окрім складників вентиляційних систем»), який прийнятий в Україні методом «підтвердження» європейських норм. Відповідно до пункту 7.5.8.4, вибираючи рішення для вогнезахисту трубних проходок, необхідно брати до уваги конфігурацію кінців труби, кожен з яких може знаходитись у закритому (C-Capped) чи відкритому (U-Uncapped) стані. Такий поділ віддзеркалює різницю у механізмах перенесення тепла через трубну проходку: якщо хоча б один з кінців труби закритий (тобто наявна конфігурація U/C), конвекційне перенесення тепла через проходку обмежений внаслідок відсутності ефекту димаря. Якщо обидва кінці труби відкриті (конфігурація U/U) – конвекційні потоки пришвидшують перенесення тепла, що зазвичай вимагає специфічних інженерних рішень для забезпечення вогнестійкості проходки.

Практичні аспекти реалізації вимог ДСТУ EN 13501-2

Стосовно прийняття рішення щодо методів реалізації вогнезахисту проходок пластикових труб необхідно визначитись, яка конфігурація кінців труби притаманна даній трубній системі.

Розглянемо, наприклад, схему опалення з застосуванням пластикових труб (див. рис. 1). Вочевидь, навіть після вигорання труби з боку приміщення, де виникла пожежа, труба на верхніх поверхах залишається закритою, адже там встановлені радіатори, клапани, випускаючі повітря, чи інші пристрої для герметизації. Таким чином, умови роботи такої трубної проходки відповідно до ДСТУ EN 13501-2 можуть бути визначені як U/C.

Зображення схема опалення Рис. 1. Типова схема опалення класифікується як U / C

Принципово інша ситуація притаманна каналізаційним системам з фановими трубами (див. рис. 2). В цьому випадку верхня частина каналізаційного стояка через фанову трубу безпосередньо з’єднується з атмосферою. Оскільки на верхньому кінці стояку немає жодних герметизуючих пристроїв, така система класифікується як U/U та, відповідно, вимагає застосування вогнезахисних засобів, сертифікованих в конфігурації U/U (тобто з вираженим ефектом димаря).

Зображення Вентильований каналізаційний стояк Рис. 2. Вентильований каналізаційний стояк класифікується як система з конфігурацією U/U

Особливості сертифікаційних випробувань

Наявність декількох можливих конфігурацій кінців труби диктує необхідність зазначення у сертифікаті відповідності специфічної конфігурації, за якої проводились сертифікаційні випробування. Це пов’язано з тим, що вогнестійкі вироби, працездатні в умовах, коли один з кінців труби закритий (U/C), доволі часто не здатні запобігти розповсюдженню пожежі в умовах, коли обидва кінці труби відкриті. Таким чином, перед проведенням сертифікаційних випробувань заявник має визначитись, за якою класифікацією (U/U чи U/C) він буде сертифікуватися, а орган сертифікації проводить випробування відповідно до обраної схеми. Відповідна конфігурація записується після позначення межі вогнестійкості (показника EI) у хвилинах. Наприклад, позначення EI-90 U/U свідчить що даний виріб забезпечує вогнестійкість проходки 90 хвилин в умовах, коли обидва кінці труби є відкритими.

Нажаль, в Україні досі розповсюджені сертифікати відповідності на трубні проходки, які були отримані відповідно до методології, визначеної у «ДСТУ Б В.1.1-8:2003. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість». Небезпека таких сертифікатів полягає у тому, що вони проводились з закриттям «холодного» кінця труби пробкою з мінеральної вати (тобто в конфігурації U/C), проте цей факт явно не зазначений ані у тексті сертифіката, ані у його додатку. В таких умовах недосвідчені спеціалісти часто приймають хибне рішення, застосовуючи на трубах з конфігурацією U/U вогнестійкі вироби, що були випробувані відповідно до ДСТУ Б В.1.1-8:2003.

Практична реалізація: наявні на ринку України рішення

Наразі на ринку України існує значна кількість рішень протипожежного захисту пластикових труб та постачальників такої продукції. Умовно їх можна поділити на два великих класи – протипожежні муфти з обоймою (рис. 3) та муфти стрічкового типу (рис. 4). Принцип дії у виробів обох груп однаковий та полягає у властивості модифікованого графіту спучуватись під час нагрівання, збільшуючи обсяг більш ніж у 7-10 разів. Спучений графіт перекриває отвір, що залишився після плавлення пластикової труби, й таким чином перешкоджає розповсюдженню пожежі будівлею.

Зображення протипожежна манжета Рис. 3. Протипожежна манжета з металевою обоймою

Основною відмінністю у конструкції манжет з обоймою від стрічкових манжет є наявність металевої обойми, яка виконує роль корпуса та направляє спучення матеріалу від країв отвору у напрямку до центру пластикової труби. У разі використання манжети стрічкового типу, роль металевої обойми виконує внутрішня поверхня отвору у стіні чи у міжповерховому перекритті. Манжети стрічкового типу наразі є менш розповсюдженими, аніж манжети з металевою обоймою, проте вони мають ряд переваг: немає ризику крадіжки чи помилкового зняття манжети при проведенні косметичного ремонту, манжета дозволяє влаштовувати чистову стелю впритул до міжповерхового перекриття, немає потреби застосовувати вогнестійкі анкери для кріплення манжети. Крім того, виробництво стрічкової манжети дещо дешевше внаслідок економію коштів на вартості металу.

Зображення Протипожежна манжета стрічкового типу Рис. 4. Протипожежна манжета стрічкового типу

Запровадження в Україні будівельних норм Європейського Союзу сприяє позитивним змінам й у технічних нормативних актах. Імплементація стандарту EN 13501-2 («Пожежна класифікація будівельних виробів та будівельних конструкцій») дозволила Україні перейняти досвід, який Європа набувала ціною багаторічних науково-прикладних досліджень, мільйонних витрат, а подекуди й ціною людських жертв у пожежах.

Обізнаність щодо деяких аспектів вогнезахисту проходок пластикових труб дозволить інженерам в галузі ОВК більш свідомо ставитися до вирішення задач протипожежного секціонування будівель та сприятиме розбудові безпечного та комфортного суспільного середовища.

Більше важливих статей і новин в Telegram-каналі та корисні відео на Youtube-каналі та у TikTok.  Долучайтесь!

Переглянуто: 3 936


Залишити коментар

Telegram