Агресія російської федерації змусила редакцію припинити випуск друкованого журналу AW-Therm – єдиного в Україні видання у галузі HVAC.

Медіаресурс продовжив роботу в електронному форматі – на сайті та у соціальних мережах: Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok.

Якщо Ви вважаєте нашу роботу корисною, бажаєте надалі читати найактуальнішу інформацію зі світового та українського інженерного ринку, просимо підтримати спеціалізоване українське видання донатом.


Я БАЖАЮ ПІДТРИМАТИ

Мерч AW-Therm інтернет магазин

Енергоаудит: не розкіш, а необхідність

Сучасні компанії, котрі використовують пару на своїх виробництвах в якості теплообмінного агенту, приділяють багато часу та зусиль для підвищення ефективності її використання. Це, звичайно, пов`язане з мінімізацією собівартості продукції, в якій витрати на виробіток теплової енергії найчастіше становлять левову частку. До того ж ціна енергоносіїв постійно збільшується

Kond_ Відтак, особливої актуальності набуває аудит пароконденсатної системи теплоенергетичного підприємства. Іншими словами – це вироблення комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності. Зазвичай, аудит включає в себе як всебічну діагностику пароконденсатної системи, так і пропозиції щодо оптимізації її роботи.

В Україні такі послуги надають декілька компаній, зокрема, й «Ayvaz–Україна» – «дочка» всесвітньовідомої теплотехнічної компанії Ayvaz A.Ş. Як вважають її фахівці-аудитори, при проектуванні чимало вітчизняних підприємств ігнорують достатньо важливі моменти в правильній організації подачі пари та відведення конденсату. Адже за головний пріоритет береться виведення на нормальний робочий режим і дотримання стабільних параметрів при подальшому виробництві.

В результаті, в процесі роботи системи експлуатаційники стикаються з багатьма проблемами. Серед них – накопичення конденсату в магістральному паропроводі, підвищена вологість пари, підтоплення теплообмінного обладнання конденсатом та проблеми з його відведенням. Все це призводить до нестабільної роботи системи. Виникають гідроудари, нагрівання продукту відбувається довго, що спричиняє корозійне та ерозійне зношення обладнання.

Важливим моментом для економії палива для котельних є якомога більше використання та повторна утилізація всього теплового потенціалу. При цьому необхідно не допускати витоків тепла. Це істотно зменшує фінансові витрати.

Зазвичай в перелік робіт з діагностики пароконденсатної системи входять: виїзд фахівця аудиторської компанії на підприємство; аналіз технічного стану цієї системи; перевірка конденсатовідвідників на правильність монтажу та справність роботи; виявлення потенційних джерел економії. Згодом, за підсумками обстеження, розробляються рекомендації щодо усунення недоліків, раціональної організації збору та повернення конденсату. Формується звіт з економічним обґрунтуванням запропонованих змін, націлених на зниження теплових втрат і поліпшення виробництва пари та її розподілу.

Загалом, як свідчать результати подібних аудитів, чималою проблемою для виробників може стати наявність градієнта температур вздовж поверхні нагріву. Це звичайне явище, коли в якості теплоносія використовується мінеральне масло або вода. Воно може негативно позначитися на процесі теплопередачі. Натомість високу тепломісткість пари може забезпечити використання обладнання з відносно малими поверхнями нагріву. Тому фахівці пропонують створення компактних теплообмінних установок, що мають невеликі габарити та вагу. Це, в свою чергу, позитивно позначається на вартості як самих установок, так і на сумі витрат на їх монтаж. Скажімо, сучасний агрегат нагріву води потужністю 1200 кВт, що включає пластинчастий теплообмінник і необхідне обладнання для регулювання температури, займає всього 0,7 м2! До того ж можливість вироблення і транспортування пари при високих тисках дозволяє використовувати труби відносно невеликого діаметру. Далі, за необхідності, в місці споживання тиск можна зменшити до необхідного. Все це робить капітальні витрати на парову систему значно меншими.

Що ж до конденсатовідвідників, то вони є найважливішими елементами пароконденсатної системи. Вони відводять конденсат (разом з повітрям та іншими неконденсованими випарами), фактично «очищаючи» систему і дозволяючи достатній кількості пари надходити до споживаючого її обладнання. Це гарантує ефективну і економічну роботу в цілому.

Відвідники поділяють на три категорії: термостатичні, поплавкові та термодинамічні.

tkk-3 Термостатичні реагують на зміну температури конденсату. Пара віддає свою ентальпію (приховане тепло) і перетворюється на конденсат. Його температура дорівнює температурі пари при даному тиску. А термостатичний відвідник починає пропускати конденсат, виявивши, що його температура знизилася відносно температури насичення. Коли до нього доходить пара, температура підвищується і конденсатовідвідник закривається.

Popl1 Поплавкові (механічні)відвідники реагують на різницю густин пари та конденсату. Ці пристрої оснащені кульовими поплавками або поплавками типу «перевернута склянка». В обох випадках при надходженні в корпус відвідника конденсату поплавок спливає, відкриваючи клапан для випуску конденсату.

tdk-45-eski Термодинамічні відвідники реагують на різницю швидкостей руху пари і конденсату. Основним елементом пристроїв цього типу є простий диск. Робота термодинамічних відвідників заснована на різниці швидкостей конденсату та пари при протіканні в зазорі між сідлом і диском. Якщо швидкість збільшується разом з відповідним падінням тиску – клапан закривається.

Основний метод перевірки кондесатовідвідників базується на прослуховуванні шумів, що виникають при проходженні пари і конденсату через внутрішній клапан відвідника, і подальшому аналізі результатів. Допомагає в цьому прилад, який перетворює ультразвукові хвилі, що генеруються струменем пари або конденсату, на звук, здатний сприйматися вухом людини. Попередньо сигнал фільтрується для виключення сторонніх шумів.

Звісно, для кожного типу конденсатовідвідників характер шумів має яскраво виражену специфіку. Отже, порівнюючи звуки від досліджуваного пристрою з еталоном, можна зробити висновок про справність відвідника.

На жаль, на роботу такого ультразвукового приладу суттєво впливає зміна навантаження і режиму роботи обладнання. Тому для правильної інтерпретації даних, отриманих при діагностиці, необхідний досвідчений кваліфікований фахівець. Проводити подібні обстеження своїми силами не рекомендується.

Існує спеціальний прилад Dr. Trap Jr PM15, який сам здатний аналізувати шуми від конденсатовідвідників та зберігати дані по кожному з них. Далі ця інформація обробляється за допомогою програмного забезпечення. Кінцеві ж результати перевірки приладом видаються у вигляді таблиць. У них зазначено стан конденсатовідвідника, а також розрахункові дані щодо пролітної пари, втрат в грошовому еквіваленті, вартості тони пари для підприємства.

Таким чином, описана методика контролю є простим, швидким і зрозумілим способом фіксації несправності конденсатовідвідника будь-якого типу. Вона дозволяє отримати повну картину процесів, які відбуваються, і зробити однозначний висновок щодо справності обладнання.

А за результатами цієї роботи замовникові надається звіт, який включає наступну інформацію:

    • опис поточного стану пароконденденсатної системи підприємства;
    • рекомендації щодо зниження енерговитрат на виробництво пари та її розподіл, поліпшення ефективності збору та повернення конденсату;
    • поради щодо модернізації пароконденсатної лінії з наданням розрахунку потенційної економії при удосконаленні або заміні обладнання;
    • розрахунок періоду окупності вкладень у заходи з покращення енергоефективності.

ТОВ «АЙВАЗ Україна»

03048, м. Київ, вул. Ернста, 3-Б
Тел.: +38 044 390-57-57
Факс:+38 044 390-57-58
E-mail:info@ayvaz.com.ua
http://ayvaz.com.ua

Більше важливих статей і новин в Telegram-каналі та корисні відео на Youtube-каналі та у TikTok.  Долучайтесь!

Переглянуто: 3 822


Залишити коментар

Telegram